พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 12

เล่ม 9 ส่วน 12

  • ว่าด้วยการไล่เลียงสอบสวน     
  • อริยมรรคมีองค์ 8     
  • ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะ     
  • ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะที่ไร้ประโยชน์     
  • ความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้น     
  • ว่าด้วยทรงบันลืออย่างองอาจดังพญาราชสีห์     
  • ว่าด้วยการอยู่ปริวาสของเดียรถีย์     
  • 9. โปฏฐปาทสูตร      
  • เรื่องโปฏฐปาทปริพาชก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน