พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 10

เล่ม 11 ส่วน 10

  • ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีต (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 7. ลักขณสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
  • 1. ลักษณะพระบาทราบเสมอกัน                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 2. ลักษณะของจักรบนพื้นพระบาท                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 3-4. ลักษณะส้นพระบาทยื่นยาวออกไป เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน