ธรรมทาน

ไทยไตรปิฎก มอบหนังสือธรรมะ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อเป็นธรรมทานในการเผยแพร่และเผยแผ่ พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

หมายเหตุ: หนังสือมีจำนวนจำกัด แจกจ่ายจนกว่าจะหมด ไทยไตรปิฎกขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งต่อ 1 ที่อยู่

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งในเอกสารด้านล่างให้ครบถ้วน

*หนังสือฉบับจริงมีขนาดบางกว่าภาพประกอบ

กรุณากรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่ง