ฟังธรรม

เสียงอ่านพระไตรปิฎก (ภาค พระวินัยปิฎก) ความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดำเนินกิจการต่างๆของพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์

เสียงอ่านพระไตรปิฎก (ภาค พระสุตตันตปิฎก) พระธรรมเทศนา คำบรรยายหรืออธิบายธรรมต่างๆ ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายในพระพุทธศาสนา

• • •More

เสียงอ่านพระไตรปิฎก (ภาค พระอภิธรรมปิฎก) หลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชา ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์