พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 30

เล่ม 39 ส่วน 30

  • 3. ปริญญาวาร 
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน