พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 36

เล่ม 12 ส่วน 36

  • 10. มารตัชชนียสูตร ว่าด้วยการคุกคามมาร   
  • อวสานคาถา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน