พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 7

เล่ม 28 ส่วน 7

  • 3. สุวัณณสามชาดก ว่าด้วยสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี2. มหาชนกชาดก ว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน