พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 9

เล่ม 30 ส่วน 9

  • ว่าด้วยเทพ 3 
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นพราหมณ์
  • ว่าด้วยความสงสัย
  • ว่าด้วยธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลาง
  • 6. อุปสีวมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว้าด้วยปัญหาของอุปสีวมาณพ
  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าสักกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน