พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 30

เล่ม 12 ส่วน 30

  • สมัญญาต่างๆของภิกษุ  
  • 10. จูฬอัสสปุรสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสสปุรนิคม สูตรเล็ก   
  • การบวชเหมือนมีดสองคม 
  • มิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัตร  
  • ข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน