พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 8

เล่ม 26 ส่วน 8

 • 11. สุนิกขิตตวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่ผู้อุบาสกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูป 
 • เปตวัตถุ 
 • 1. อุรวรรค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยงูลอกคราบ 
 • 1. เขตตูปมเปตวัตถุ เรื่องพระอรหันต์เปรียบเหมือนนาย่อมมีอุปการะแก่เปรตและทายก 
 • 2. สูกรมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากหมู 
 • 3. ปูติมุขเปตวัตถุ เรื่องเปรตปากเน่า 
 • 4. ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ เรื่องเปรตตุ๊กตาแป้ง 
 • 5. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ เรื่องเปรตอยู่นอกฝาเรือน 
 • 6. ปัญจปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ 5 ตน 
 • 7. สัตตปุตตขาทิกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตกินลูกคราวละ 7 ตน 
 • 8. โคณเปติวัตถุ เรื่องลูกสอนพ่อด้วยโคที่ตายแล้ว 
 • 9. มหาเปสการเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตอดีตภรรยาหัวหน้าช่างหูก 
 • 10. ขัลลาฏิยเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตศีรษะล้าน 
 • 11. นาคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้เดินร้องไห้ตามพาหนะช้างของลูกชาย 
 • 12. อุรคเปตวัตถุ เรื่องเปรตผู้จากไปเหมือนงูลอกคราบ  
 • 2. อุพพริวรรค หมวดว่าด้วยพระนางอุพพรีกับเปรต 
 • 1. สังสารโมจกเปติวัตถุ เรื่องนางเปรตสังสารโมจิกา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน