พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 28

เล่ม 23 ส่วน 28

  • 6. อานันทสูตร ว่าด้วยพระอานนท์
  • 7. โลกายติกสูตร ว่าด้วยพราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัต
  • 8. เทวาสุรสังคามสูตร ว่าด้วยสงครามระหว่างเทวดากับอสูร
  • 9. นาคสูตร ว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน