พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 2

เล่ม 29 ส่วน 2

  • ว่าด้วยบุคลที่ละกามได้โดยการตัดขาด 4 จำพวก (ต่อ) 
  • ว่าด้วยอันตราย 2 อย่าง
  • ว่าด้วยธรรม 3 ประการ เป็นมลทินภายใน
  • ว่าด้วยผู้มีสติทุกเมื่อ
  • 2. คุหัฏฐกสุตตนิทเทส อธิบายคุหัฏฐกสูตร ว่าด้วยนรชนผู้ข้องอยู่ในถ้ำคือกาย 
  • ว่าด้วยวิเวก 3 อย่าง
  • ว่าด้วยกาม 2 อย่าง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน