พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 8

เล่ม 34 ส่วน 8

 • อกุศลบท 
 • อกุศลจิต 12 
 • อกุศลจิตดวงที่ 1
 • อกุศลจิตดวงที่ 2
 • อกุศลจิตดวงที่ 3
 • อกุศลจิตดวงที่ 4
 • อกุศลจิตดวงที่ 5
 • อกุศลจิตดวงที่ 6
 • อกุศลจิตดวงที่ 7
 • อกุศลจิตดวงที่ 8
 • อกุศลจิตดวงที่ 9
 • อกุศลจิตดวงที่ 10
 • อกุศลจิตดวงที่ 11
 • อกุศลจิตดวงที่ 12

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน