พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 17

เล่ม 29 ส่วน 17

 • ว่าด้วยทิฏฐิ (ต่อ) 
 • ว่าด้วยการเชิดชู 2 อย่าง 
 • ว่าด้วยการกำหนด 2 อย่าง
 • ว่าด้วยผู้ไม่มีความถือว่าเป็นของตน
 • ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
 • ว่าด้วยผู้ไม่ลำเอียง 
 • ว่าด้วยผู้สงบ
 • 11. กลหวิวาทสุตตนิทเทส อธิบายกลหวิวาทสูตร ว่าด้วยการทะเลาะวิวาท 
 • ว่าด้วยความคร่ำครวญ
 • ว่าด้วยความเศร้าโศก
 • ว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียด
 • ว่าด้วยการทะเลาะเป็นต้น มาจากสิ่งเป็นที่รัก 
 • ว่าด้วยอะไรเป็นต้นเหตุแห่งสิ่งที่เป็นที่รัก
 • ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก 2 จำพวก 
 • ว่าด้วยความหวัง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน