พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 9

เล่ม 28 ส่วน 9

  • 5. มโหสธชาดก ว่าด้วยพระมโหสธบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน