พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 11

เล่ม 28 ส่วน 11

  • 7. จันทกุมารชาดก ว่าด้วยจันทกุมารทรงบำเพ็ญขันติบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน