พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 25

เล่ม 23 ส่วน 25

 • 4. สมิทธิสูตร ว่าด้วยเรื่องวิตก
 • 5. คัณฑสูตร ว่าด้วยฝีมีปากแผล 9 แห่ง
 • 6. สัญญาสูตร ว่าด้วยสัญญา
 • 7. กุลสูตร ว่าด้วยตระกูล
 • 8. นวังคุโปสถสูตร ว่าด้วยการรักษาอุโบสถที่มีองค์ 9
 • 9. เทวตาสูตร ว่าด้วยผลแห่งการต้อนรับของเทวดา
 • 10. เวลามสูตร ว่าด้วยเวลามพราหมณ์
 • 3. สัตตาวาสวรรค หมวดว่าด้วยสัตตาวาส
 • 1. ติฐานสูตร ว่าด้วยฐานะ 3 ประการ
 • 2. อัสสขฬุงกสูตร ว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอก
 • 3. ตัณหามูลกสูตร ว่าด้วยตัณหามูลธรรม
 • 4. สัตตาวาสสูตร ว่าด้วยสัตตาวาส
 • 5. ปัญญาสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้อบรมจิตดีด้วยปัญญา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน