พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 10

เล่ม 28 ส่วน 10

  • 6. ภูริทัตตชาดก ว่าด้วยพระเจ้าภูริทัต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน