พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 6

เล่ม 27 ส่วน 6

 • 5. กุมภวรรค หมวดว่าด้วยหม้อสมบัติ 
 • 1. ภัทรฆฏเภทกชาดก ว่าด้วยคนเขลาย่อมเดือนรอนเพราะทำลายหม้อสมบัติ 
 • 2. สุปัตตชาดก ว่าด้วยเมียพญากาสุปัตตะแพ้ท้อง 
 • 3. กายนิพพินทชาดก ว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย  
 • 4. ชัมพุขาทกชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกอยากกินลูกหว้า 
 • 5. อันตชาดก ว่าด้วยที่สุด 3 อย่าง 
 • 6. สมุททชาดก ว่าด้วยสมุทร 
 • 7. กามวิลาปชาดก ว่าด้วยผู้เพ้อถึงกาม 
 • 8. อุทุมพรชาดก ว่าด้วยลิงหลอกลิงด้วยผลมะเดื่อ 
 • 9. โกมาริยปุตตชาดก ว่าด้วยลิงอ้างโกมาริยบุตรเป็นอาจารย์ 9
 • 10. วกชาดก ว่าด้วยหมาใน 9
 • 4. จตุกกนิบาต 
 • 1. กาลิงควรรค หมวดว่าด้วยพระเจ้ากาลิงคะ 
 • 1. จูฬกาลิงคชาดก ว่าด้วยพระเจ้าจูฬกาลิงคะ 
 • 2. มหาอัสสาโรหชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาอัสสาโรหะ 
 • 3. เอกราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเอกราช 
 • 4. ทัททรชาดก ว่าด้วยนาคทัททระ 
 • 5. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วยการทดลองศีล 
 • 6. สุชาตาชาดก ว่าด้วยพระนางสุชาดา  
 • 7. ปลาสชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ขยันกวาดใบไม้ 
 • 8. ชวสกุณชาดก ว่าด้วยราชสีห์ไม่รู้คุณนกหัวขวาน 
 • 9. ฉวชาดก ว่าด้วยการนั่งเรียนมนต์ไม่เหมาะสมเหมือนเรียนกับศพ  
 • 10. สัยหชาดก ว่าด้วยสัยหอำมาตย์ 
 • 2. ปุจิมันทวรรค หมวดว่าด้วยไม้สะเดา 
 • 1. ปุจิมันทชาดก ว่าด้วยเทวดาประจำต้นสะเดา  
 • 2. กัสสปมันทิยชาดก ว่าด้วยฤาษีกัสสปมันทิยะ 
 • 3. ขันติวาทิชาดก ว่าด้วยขันติวาทีดาบส 
 • 4. โลหกุมภิชาดก ว่าด้วยสัตว์ในโลหกุมภีนรก 99
 • 5. มังสชาดก ว่าด้วยบุตรเศรษฐีขอเนื้อนายพราน  
 • 6. สสปัณฑิตชาดก ว่าด้วยกระต่ายบัณฑิตโพธิสัตว์ 
 • 7. มตโรทนชาดก ว่าด้วยการร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้ว 
 • 8. กณเวรชาดก ว่าด้วยหญิงหลายใจระลึกถึงความหลังใต้ต้นยี่โถแดง 
 • 9. ติตติรชาดก ว่าด้วยนกกระทา 
 • 10. สุจจชชาดก ว่าด้วยพระราชาไม่ทรงสละสิ่งที่สละได้ง่าย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน