พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 28

เล่ม 22 ส่วน 28

  • 2. ผัคคุณสูตร ว่าด้วยพระผัคคุณะอาพาธ
  • 3. ฉฬภิชาติสูตร ว่าด้วยอภิชาติ 6 จำพวก
  • 4. อาสวสูตร ว่าด้วยอาสวธรรม
  • 5. ทารุกัมมิกสูตร ว่าด้วยคหบดีชื่อทารุกัมมิกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน