พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 24

เล่ม 10 ส่วน 24

  • อุปมาด้วยการเป่าสังข์ (ต่อ)
  • อุปมาด้วยชฎิลผู้บูชาไฟ
  • อุปมาด้วยนายกองเกวียน 2 คน
  • อุปมาด้วยคนทูนห่ออุจจาระ
  • อุปมาด้วยนักเลงสกา
  • อุปมาด้วยคนหอบเปลือกป่าน
  • เจ้าปายาสิทรงรับสรณคมน์ 
  • ว่าด้วยยัญพิธี 
  • เรื่องอุตตรมาณพ 
  • ปายาสิเทพบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน