พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 6

เล่ม 11 ส่วน 6

 • ความบริสุทธิ์แห่งวรรณะ 4                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งง้วนดิน                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งสะเก็ดดิน                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งเครือดิน                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งข้าวสาลีในที่ที่ไม่ต้องไถ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • ความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชาย                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การประพฤติเมถุนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การแบ่งข้าวสาลี                                                                                                                                                                                                                                                             
 • มหาสมมตราช                                                                                                                                                                                                                                                             
 • แวดวงพราหมณ์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • แวดวงแพศย์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • แวดวงศูทร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน