พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 4

เล่ม 11 ส่วน 4

 • เรื่องการถึงความบริสุทธิ์เพียงกระพี้                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องการถึงความบริสุทธิ์ที่ถึงยอดและถึงแก่น                                                                                                                                                                                                                                                             
 • คำสารภาพผิดของปริพาชกชื่อนิโครธ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การสารภาพผิดของปริพาชก                                                                                                                                                                                                                                                             
 • 3. จักกวัตติสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
 • การมีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิทัฬหเนมิ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • จักรวรรดิวัตรอันประเสริฐ                                                                                                                                                                                                                                                             
 • การปรากฏของจักรแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                             
 • เรื่องพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ 2 เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน