พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 1

เล่ม 11 ส่วน 1

  • 1. ปาฏิกสูตร                                                                                                                                                                                                                                                              
  • เรื่องเจ้าลิจฉวีนามว่าสุนักขัตตะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องนักบวชเปลือยชื่อกฬารมัชฌกะ                                                                                                                                                                                                                                                             เรื่องนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน