พระไตรปิฎก เล่ม 11 ส่วน 2

เล่ม 11 ส่วน 2

  • เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • เรื่องการประกาศทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน