พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 2

เล่ม 28 ส่วน 2

  • 19. สัฏฐินิบาต 
  • 1. โสณกชาดก ว่าด้วยพระราชาพระราชทานรางวัลแก่ผู้พบโสณกกุมาร 
  • 2. สังกิจจาชาดก ว่าด้วยสังกิจจาฤาษี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน