พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 18

เล่ม 9 ส่วน 18

  • 13. เตวิชชสูตร      
  • ว่าด้วยเรื่องทางและไม่ใช่ทาง     
  • ความขวนขวายของวาเสฏฐมาณพ     
  • เปรียบด้วยชายหลงรักหญิงงามแห่งชนบท     
  • เปรียบด้วยคนสร้างบันได     
  • เปรียบด้วยแม่น้ำอจิรวดี     
  • เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรหมกับพราหมณ์     
  • ทรงแสดงทางไปพรหมโลก     
  • มาณพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน