พระไตรปิฎก เล่ม 9 ส่วน 1

เล่ม 9 ส่วน 1

 • พรหมชาลสูตร
 • เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตมาณพ
 • วิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัย
 • จูฬศีล
 • มัชฌิมศีล
 • มหาศีล
 • ทิฏฐิ 62 ปุพพันตกัปปิกวาทะ 18
 • สัสสตวาทะ 4
 • มูลเหตุที่ 1
 • มูลเหตุที่ 2
 • มูลเหตุที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน