พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 24

เล่ม 39 ส่วน 24

  • อนุโลมโอกาส 
  • อนุโลมปุคคโลกาส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน