พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 24

เล่ม 31 ส่วน 24

  • 1. สุตตันตนิทเทส แสดงพระสูตร 
  • 2. ธัมมุทธัจจวารนิทเทส แสดงอุทธัจจะในธรรมกั้นไว้ 
  • 2. สัจจกถา ว่าด้วยสัจจะ 
  • 1. ปฐมสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน