พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 16

เล่ม 31 ส่วน 16

  • ทุติยจตุกกนิทเทส แสดงหมวด 4 แห่งญาณที่ 2 
  • ตติยจตุกกนิทเทส แสดงหมวด 4 แห่งญาณที่ 3
  • จตุตถจตุกกนิทเทส แสดงหมวด 4 แห่งญาณที่ 4
  • 6. ญาณราสิฉักกนิทเทส แสดงหมวด 6 แห่งกองญาณ 
  • 4. อินทริยกถา ว่าด้วยอินทรีย์ 
  • 1. ปฐมสุตตันตนิทเทส แสดงสูตรที่ 1 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน