พระไตรปิฎก เล่ม 32 ส่วน 24

เล่ม 32 ส่วน 24

  • 40. ปิลินทวัจฉวรรค หมวดว่าด้วยพระปิลินทวัจฉะ เป็นต้น  
  • 1. ปิลินทวัจฉเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิลินทวัจฉเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน