พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 10

เล่ม 27 ส่วน 10

 • 7. สัตตกนิบาต 9
 • 1. กุกกุวรรค หมวดว่าด้วยมาตราวัดศอก 
 • 1. กุกกุชาดก ว่าด้วยมาตราวัดศอก 
 • 2. มโนชชาดก ว่าด้วยราชสีห์มโนชะ 
 • 3. สุตนชาดก ว่าด้วยสุตนโพธิสัตว์ 
 • 4. มาตุโปสกคิชฌชาดก ว่าด้วยพญาแร้งโพธิสัตว์เลี้ยงมารดา 
 • 5. ทัพภปุปผชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกชื่อทัพภปุปผะ 
 • 6. ทสัณณกชาดก ว่าด้วยดาบสแคว้นทสัณณกะ 9
 • 7. เสนกชาดก ว่าด้วยเสนกบัณฑิต 
 • 8. อัฏฐิเสนชาดก ว่าด้วยอัฏฐิเสนฤาษี 
 • 9. กปิชาดก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บริหารหมู่คณะ 
 • 10. พกพรหมชาดก ว่าด้วยพรตและศีลของพกพรหม 
 • 2. คันธารวรรค หมวดว่าด้วยคันธารดาบส 
 • 1. คันธารชาดก ว่าด้วยคันธารดาบสโพธิสัตว์ 
 • 2. มหากปิชาดก ว่าด้วยพญาลิงโพธิสัตว์ 
 • 3. กุมภการชาดก ว่าด้วยนายช่างหม้อ 
 • 4. ทัฬหธัมมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทัฬหธรรม 
 • 5. โสมทัตตชาดก ว่าด้วยลูกช้างชื่อโสมทัต  9
 • 6. สุสีมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะออกผนวช 
 • 7. โกฏสิมพลิชาดก ว่าด้วยเทวดาผู้สถิตอยู่ที่ต้นงิ้วใหญ๋ 
 • 8. ธูมการิชาดก ว่าด้วยพราหมณ์ผูก่อไฟรมควัน 
 • 9. ชาครชาดก ว่าด้วยผู้หลับและตื่น 
 • 10. กุมมาสปิณฑิชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ถวายขนมกุมมาส 9
 • 11. ปรันตปชาดก ว่าด้วยปรันตปะมหาดเล็ก 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน