พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 23

เล่ม 30 ส่วน 23

  • ทุติยวรรค  
  • ว่าด้วยบุคคลผู้บริโภคปัจจัยที่มีโทษและไม่มีโทษ
  • ว่าด้วยโทษแห่งกามคุณ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน