พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 20

เล่ม 30 ส่วน 20

  • ว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นเอกบุรุษ (ต่อ) 
  • ว่าด้วยบุคคลผู้มีปฏิภาณ 3 จำพวก 
  • ว่าด้วยเทพ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน