พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 4

เล่ม 29 ส่วน 4

  • ว่าด้วยหมู่สัตว์ดิ้นรนอยู่ในโลกเพราะตัณหา 
  • ว่าด้วยความยึดถือ 2 อย่าง
  • ว่าด้วยผัสสะต่าง ๆ
  • ว่าด้วยปริญญา 3
  • ว่าด้วยความไม่ประมาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน