พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 25

เล่ม 29 ส่วน 25

 • ว่าด้วยโรคต่าง ๆ 
 • ว่าด้วยภัยและความขลาดกลัว 
 • ว่าด้วยข้าวน้ำและของขบเคี้ยว
 • ว่าด้วยผู้มีฌาน
 • ว่าด้วยเรื่องผู้มีเท้าอยู่ไม่สุข
 • ว่าด้วยความไม่ประมาท
 • ว่าด้วยเรื่องการแบ่งเวลา
 • ว่าด้วยความเกียจคร้าน
 • ว่าด้วยการเล่น 2 อย่าง 
 • ว่าด้วยการประดับตกแต่ง 2 อย่าง
 • ว่าด้วยการทำอาถรรพณ์
 • ว่าด้วยการทำนายฝัน
 • ว่าด้วยการทำนายลักษณะ
 • ว่าด้วยการดูฤกษ์ยาม
 • ว่าด้วยการบำบัดรักษาโรค
 • ว่าด้วยไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน