พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 24

เล่ม 29 ส่วน 24

  • ว่าด้วยพระจักษุ 5 ชนิด  
  • ว่าด้วยอันตราย 2 อย่าง
  • ว่าด้วยธรรม 3 ประการ เป็นมลทินภายใน
  • ว่าด้วยเรื่องผู้มีตาลอกแลก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน