พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 1

เล่ม 29 ส่วน 1

  • อัฏฐกวรรค 
  • 1. กามสุตตนิทเทส อธิบายกามสูตร ว่าด้วยกาม 2 อย่าง 
  • ว่าด้วยการละกามโดยเหตุ 2 อย่าง 
  • ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการข่มไว้ 10 จำพวก 
  • ว่าด้วยบุคคลที่ละกามได้โดยการข่มไว้ 8 จำพวก
  • ว่าด้วยบุคลที่ละกามได้โดยการตัดขาด 4 จำพวก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน