พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 6

เล่ม 28 ส่วน 6

  • 2. มหาชนกชาดก ว่าด้วยพระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน