พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 15

เล่ม 31 ส่วน 15

  • 5. สโตการิญาณนิทเทส แสดงญาณในการทำสติ 
  • ปฐมจตุกกนิทเทส
  • แสดงหมวด 4 แห่งญาณที่ 1

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน