พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 7

เล่ม 25 ส่วน 7

 • 2. มุจจลินทวรรค หมวดว่าด้วยพญานาคมุจลินท์ 
 • 1. มุจจลินทสูตร ว่าด้วยพญานาคมุจลินท์ 
 • 2. ราชสูตร ว่าด้วยอานุภาพของพระราชา 
 • 3. ทัณฑสูตร ว่าด้วยการทำร้ายสัตว์ด้วยท่อนไม้ 
 • 4. สักการสูตร ว่าด้วยเครื่องสักการะ 
 • 5. อุปาสกสูตร ว่าด้วยอุบาสก 
 • 6. คัพภินีสูตร ว่าด้วยหญิงมีครรภ์ 
 • 7. เอกปุตตกสูตร ว่าด้วยอุบาสกมีบุตรน้อยคนเดียว 
 • 8. สุปปวาสาสูตร ว่าด้วยพระนางสุปปวาสา 
 • 9. วิสาขาสูตร ว่าด้วยนางวิสาขา 
 • 10. ภัททิยสูตร ว่าด้วยพระภัททิยเถระ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน