พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 14

เล่ม 28 ส่วน 14

  • 10. เวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้าย 
  • กัณฑ์ทศพร 
  • กัณฑ์หิมพานต์ 
  • กัณฑ์ทานกัณฑ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน