พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 15

เล่ม 29 ส่วน 15

 • ว่าด้วยผู้ไม่มีตัณหา 
 • ว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศก
 • ว่าด้วยผัสสะ 
 • ว่าด้วยผู้หลิกเร้น
 • ว่าด้วยความหลอกลวง 3 อย่าง
 • ว่าด้วยความตระหนี่ 5 อย่าง 
 • ว่าด้วยความคะนอง 3 อย่าง
 • ว่าด้วยผู้น่ารังเกียจและไม่น่ารังเกียจ
 • ว่าด้วยผู้มีวาจาส่อเสียด
 • ว่าด้วยกามคุณ 5 
 • ว่าด้วยความดูหมิ่น 
 • ว่าด้วยผ้มีปฏิภาณ 3 จำพวก 
 • ว่าด้วยผู้รู้ธรรมแล้วไม่ต้องเชื่อใครอีก
 • ว่าด้วยผู้ไม่คลายกำหนัด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน