พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 20

เล่ม 20 ส่วน 20

  • 3. สรทสูตร ว่าด้วยธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสารทกาล
  • 4. ปริสาสูตร ว่าด้วยบริษัท
  • 5. ปฐมอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 1
  • 6. ทุติยอาชานียสูตร ว่าด้วยอวค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที่ 2
  • 7. ตติยอาชานียสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาไนย สูตรที 3
  • 8. โปตถกสูตร ว่าด้วยบุคคลที่เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้
  • 9. โลณผลสูตร ว่าด้วยผลกรรมกับก้อนเกลือ
  • 10. ปังสุโธวกสูตร ว่าด้วยคนล้างฝุ่นล้างทอง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน