พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 15

เล่ม 18 ส่วน 15

  • 4. อาสีวิสวรรค หมวดว่าด้วยอสรพิษ
  • 1. อาสีวิโสปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ
  • 2. รโถปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรถ
  • 3. กุมโมปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยเต่า
  • 4. ปฐมทารุกขันโธปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ 1 
  • 5. ทุติยทารุกขันโธปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้ สูตรที่ 2
  • 6. อวัสสุตปริยายสูตร ว่าด้วยอวัสสุตบรรยาย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน