พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 19

เล่ม 12 ส่วน 19

 • ในสำนักอุทกดาบส  
 • ตรัสรู้สัจธรรม  
 • ทรงมีความขวนขวายน้อย  
 • สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม  
 • พรหมนิคมคาถา  
 • เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว  
 • ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา 
 • ทรงพบอุปกาชีวก  
 • ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์  
 • เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ  
 • 7. จูฬหัตถิปโทปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้าง สูตรเล็ก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน