พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 15

เล่ม 12 ส่วน 15

 • นางเวเทหิกาบันดาลโทสะ  
 • อุบายระงับความโกรธ  
 • ทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน  
 • ทำใจให้ว่างเหมือนอากาศ  
 • ทำใจให้เย็นเหมือนแม่น้ำ  
 • ทำใจให้อ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมว  
 • โอวาทอุปมาด้วยเลื่อย  
 • 2. อลคัททูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษ   
 • อริฏฐภิกษุคัดค้านพระธรรม  
 • โทษของทิฏฐิชั่ว  
 • การเล่าเรียนธรรมของโมฆบุรุษ  
 • การเล่าเรียนธรรมของกุลบุตร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน