พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 23

เล่ม 10 ส่วน 23

  • อุปมาด้วยสตรีมีครรภ์
  • อุปมาด้วยคนหลับฝัน
  • อุปมาด้วยก้อนเหล็กร้อน
  • อุปมาด้วยการเป่าสังข์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน