พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 11

เล่ม 13 ส่วน 11

 • 6. ลฏุกิโกปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยนางนกมูลไถ   
 • 1. มูลเหตุที่ทรงห้ามฉันในเวลาวิกาล  
 • 2. อุปมาด้วยนางนกมูลไถ  
 • 3. อุปมาด้วยช้างต้น 
 • 4. อุปมาด้วยคนจน 
 • 5. อุปมาด้วยคนมั่งมี 
 • 6. บุคคล 4 จำพวก 
 • 7. กามคุณ 5 ประการ 
 • 8. รูปฌาน 4  
 • 9. อรูปฌาน 4  
 • 7. จาตุมสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านจาตุมา  
 • 1. เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน